Розвиток критичного мислення учнів на уроках природознавства та географії

Секція: «Географія та економіка»

Тема досвіду: Розвиток критичного мислення учнів на уроках природознавства та географії.

П.І.Б. вчителя: Іванченко Оксана Анатоліївна, вчитель природознавства Запорізької загальноосвітньої школи IIII ступенів № 86 «спеціаліст вищої категорії».

Повна назва школи: Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №86 

Запорізької міської ради Запорізької області

Директор школи: Зайченко Любов Миколаївна

Адреса школи: 69093, м. Запоріжжя, вул. Дегтярьова, 5-Б;

Телефон: 224-78-47, 224-78-24, 223-62-60

email: znz86zp@gmail.com

Сайт школи: http://school86.com.ua/

Провідна педагогічна ідея досвіду:

Сьогодні серед бурхливого потоку інформації дуже важливо вміти вибрати головне, вміти критично перевірити отриману інформацію і виробити власний план щодо її практичної реалізації. Це можуть зробити ті люди, які здатні критично мислити. Тому що мислення, так само як читання, письмо, розмова і слухання – це процес. Мислити неможливо навчити у відриві від загального навчального матеріалу та окремо від повсякденного життя.

Критичне мислення – це звичка мозку мислити та розуміти; схильність кожної особистості мати широкий світогляд, бути допитливим та прагнути переосмислити здобуту інформацію у світлі нових даних. Ця технологія допомагає перетворювати педагога з механічного поширювача інформації у справжнього партнера із процесу добування знань, дає можливість педагогу для професійного зростання, реалізації своїх власних якостей.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду

У Концепції Нової Української школи із 7 ключових компетенцій, яких обов’язково має навчати школа і які будуть найбільш затребувані серед світових роботодавців щонайменше у найближчі 10 років, на першому місці у ТОП-7 стоїть критичне мислення й уміння розв’язувати проблеми. Саме школа має навчати учнів ставити запитання та самостійно мислити.

Сьогодення, новий Державний стандарт вимагають від вчителя здійснювати компетентнісний підхід у навчанні природознавства і це неможливо вирішити без оновлення методів навчання, без використання нових продуктивних освітніх технологій, до яких належить технологія критичного мислення. Вона як ніколи актуальна, бо спрямована на підготовку такої особистості, яка здатна брати участь у розв’язанні проблем, що постають перед нею у сучасному суспільстві. Уміння критично мислити необхідне людині у всі часи. Але особливо це актуально сьогодні в наш час швидких змін.

Науково-теоретична база досвіду:

В Україні інтерес до технології РКМ як освітньої інновації у навчанні учнів зявився близько десяти років тому. Питання методики навчання з метою розвитку критичного мислення учнів розроблено вченими і дослідниками О.І.Пометун, Л.В.Пироженко, Д.Л.Десятовим, К.О.Бахановим, І.І.Бондарук, О.В.Тягло. Американський філософ і педагог Джон Дьюї вважав, що критичне мислення виникає тоді, коли учні займаються конкретною проблемою. Стратегія розвитку критичного мислення учнів була розроблена бразильським педагогом гуманістом Паулом Фрейре й викладена в його роботі «Педагогіка пригноблених». Американський професор, викладач літератури мічиганського коледжу, доброволець програми розвитку критичного мислення Девід Клустер стверджує, що мислити критично можна в будь-якому віці: не лише у дорослих, а і в першокласників достатньо для цього життєвого досвіду. Актуальність цього висловлення безперечна.

Стисла анотація досвіду:

У роботі з’ясовано зміст поняття «критичне мислення». Досвід роботи висвітлює питання розвитку критичного мислення на різних стадіях навчання за методикою розвитку критичного мислення. Охарактеризовано основні умови, створення яких здатне спонукати і стимулювати учнів до критичного мислення, а саме:

  • творче співробітництво учня і вчителя, яке засноване на розвитку аналітичного й творчого підходів до будь – якого матеріалу;

  • вільне висловлення ідей, думок;

  • обмін думками, спілкування;

  • впевненість учнів завдяки створеному учителем середовищу;

  • ситуація успіху, задоволення від здобутих знань.

Досвід використання методів та прийомів розвитку критичного мислення, підвищення творчого потенціалу учнів представлено в розробках уроків природознавства (5 клас, додаток 1, 2) та географії (9 клас, додаток 3, 4)

Результативність впровадження досвіду:

  • прищеплення інтересу до вивчення природознавства та географії;

  • підвищується допитливість учнів, пізнання і самопізнання;

  • зростає потреба у нових досягненнях (участь у природничих конкурсах);

  • формування навичок працювати з довідковою літературою, інтернет ресурсами;

  • стимулювання дітей до творчої діяльності.

Репрезентація досвіду:

Досвід представлено на засіданні методичної ради ЗОШ № 86 м. Запоріжжя (грудень, 2017 р.),

Посилання на опис досвіду

Титульна сторінка