Участь у інтелектуальних і творчих конкурсах як засіб стимулювання навчальної діяльності учнів та їхньої творчої активності при вивченні історії

Тема: Участь у інтелектуальних і творчих конкурсах як засіб стимулювання навчальної діяльності учнів та їхньої творчої активності при вивченні історії

П.І.Б. вчителя: Товкач Валентина Миколаївна

Посада, категорія, звання: вчитель історії та правознавства, спеціаліст І категорії

Повна назва школи: Запорізька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 86 Запорізької міської ради Запорізької області

Директор П.І.Б.: Зайченко Любов Миколаївна

Адреса школи: 69093, м. Запоріжжя, вул. Дегтярьова, 5-Б;

Телефон: 224-78-47, 224-78-24, 223-62-60

Сайт школи http://www.school86.com.ua/

email: tovvalya@mail.ru , valentinka97@gmail.com

Блог вчителя: http://historyvalentinka.blogspot.com/

Провідна педагогічна ідея досвіду

Конкурсна діяльність відкриває широкі можливості створення оптимальних умов для виявлення індивідуальних здібностей, знань, умінь, навичок, розвитку вольових, комунікативних якостей особистості. Участь у конкурсній діяльності допомагає реалізувати принципи особистісно зорієнтованого підходу в навчанні та вихованні дітей.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду

На сьогодні найпопулярнішим та дієвим методом роботи, виявлення, підтримки та розвитку обдарованих дітей є проведення конкурсів різних рівнів — від місцевих до міжнародних, учнівських олімпіад — від районних до всеукраїнських. Навчання обдарованих, талановитих дітей, їхня підготовка до реалізації в самостійному житті — актуальне питання сьогодення. Таким чином основними завданнями сучасної освіти є розвиток інтелектуальних і творчих здібностей, природної обдарованості учнів, формування в них творчого потенціалу, мислення, уміння самореалізуватися. Підтримка та розвиток особистості є одним із пріоритетних напрямків сучасної освіти, оскільки рівень розвитку країни, регіону, міста залежить саме від здатності її громадян нестандартно, креативно мислити, впроваджувати перспективні інновації в різні сфери суспільного життя. Всебічний розвиток школярів здійснюється не тільки в ході навчальної діяльності, а й під час проведення різноманітних конкурсів, олімпіад, турнірів, проектів, під час яких учні не тільки поглиблюють знання з предметів, а й мають можливість розвивати інтелект, ерудицію, вміння спілкуватись, вміння дотримуватися етикету і, навіть, дотримуватися «дрескоду». Учні повинні бути зорієнтовані на здобуття знань, необхідних для успішного навчання у старшій школі, для участі в предметних олімпіадах та конкурсах. Таким чином, є зрозумілою актуальність залучення учнів до участі в конкурсах, олімпіадах, змаганнях, вони сприймають інформацію швидше, беруть участь у групових дискусіях, виконують спільну роботу, проходять індивідуальну перевірку знань, вчаться співпрацювати і інкорпорувати свої інтереси і можливості потребам команди і спільної справи . Даний досвід представляє собою методичні матеріали для організації навчально-конкурсної діяльності як засобу стимулювання навальної, дослідницької діяльності учнів та їхньої творчої активності при вивченні історії.

Науково-теоретична база досвіду

Науково-теоретичною базою досвіду є дослідження та розробки педагогів-практиків щодо організації навчально-конкурсної діяльності учнів з історії , а саме: Босенко М. І., Клименко В. В., Корецької Л. В, Леонової Н. С.

Стисла анотація досвіду

Талановиті діти — це той ресурс, із якого створюється інтелектуальна еліта. Інтелектуальну еліту будь-якого народу становлять особистості творчі, яскраві, мислячі. Одним з основних напрямків роботи вчителів є підготовка здібних учнів до участі в різноманітних змаганнях. Значна роль у досягненні успіху школярами на олімпіадах, конкурсах та інших змаганнях належить різним видам позакласних занять. Звичайно, до цих занять залучаються учні, які мають певні здібності. Здібності як прояв спеціальної обдарованості можуть бути різноплановими. На олімпіадах найбільше навантаження припадає на інтелектуальні здібності, які потребують миттєвого проявлення.

Олімпіада — це позакласна форма навчання. Для вчителя підготовка учнів до олімпіад є благодатним полем експериментальної діяльності. Усі творчі знахідки, методичні наробки можуть бути впроваджені в педагогічну практику й принести вагомі результати. На власному досвіді, впевнилась в тому, що навіть незначні зміни в організації навчальної діяльності, а саме створення проблемних ситуацій, введення ігрових моментів є продуктивними для навчання. Головним стимулом підготовки залишається пізнання невідомого. Якщо в учня викликати зацікавленість, то в нього починають розвиватись і здібності. При цьому включати елементи підготовки і в звичайних уроках та в позаурочній і позакласній роботі. Олімпіади однозначно потрібні дітям як шлях до самовираження, до розвитку. Іноді дитина з нестандартним мисленням може не порозумітися з учителем, прогулювати уроки, бо їй там не цікаво, а на олімпіаді виявляє свою обдарованість. На олімпіадах учням пропонують завдання, які потребують уміння логічно і нестандартно мислити. Підготовка до олімпіад повинна відбуватись систематично і планомірно.

Важливим моментом при підготовці до олімпіадних змагань залишається використання теоретичних знань і практичних вмінь учнів, що визначено навчальною програмою, це необхідно для того, щоб уникнути перевантаження учнів. Враховуючи тенденції сьогодення у роботі вчителя історії використовуються інформаційні технології, які допомагають і в плануванні, і в проведенні уроку, позакласної та позаурочної роботи, здійснювати підготовку до участі в олімпіадах, конкурсах, турнірах.

Конкурсна діяльність також відкриває широкі можливості створення оптимальних умов для виявлення індивідуальних здібностей, знань, умінь, навичок, розвитку вольових, комунікативних якостей особистості. Участь у конкурсній діяльності допомагає реалізувати принципи особистісно зорієнтованого підходу в навчанні та вихованні дітей. Конкурс — це можливість виявити свій талант! Конкурсні змагання розвивають уміння самостійно займалися фізичними вправами, складати комплекси і комбінації, засвоювати певну інформацію, їх можна організовувати як самостійні заходи на перервах або як складовники інших заходів. Цінність конкурсів — в їхній спрямованості на раціональне розв’язання самими учнями конкурсних завдань. Програма конкурсу повинна передбачати індивідуальні та групові завдання. Усі практичні завдання повинні бути обґрунтовані та прокоментовані учителем . У творчих конкурсах приймають участь учні різних навчальних і творчих здібностей.

Головним є те, що навчально-конкурсна діяльність сприяє розвитку індивідуальної освітньої лінії навчання. Освітнє поле може розширюватися від школи до міжнародного рівня та надавати учням таке навчальне середовище, у якому б вони почувалися комфортно. Навчальна конкурсна діяльність дітей та молоді забезпечує умови для самореалізації учнів, для підвищення їх мотивації, пізнання та самовиховання. При цьому використовується особлива форма організації навчальної діяльності, націлена на формування основних життєвих компетентностей. Одним з основних завдань вчителя є розвиток в учня дивергентного мислення, тобто такого, що спрямоване на відхилення від стандартів, пошук нових методів вирішення проблеми. Поняття про дивергентність виникло відносно недавно, але є основою для якісної підготовки учня до предметних олімпіад і конкурсів.

Щорічно обласні, всеукраїнські та міжнародні конкурси презентують нам нові творчі ідеї, переконуючи нас у невичерпності здібностей та творчих можливостей учнівської молоді. Тому завдання вчителя — творити таке поле добра і любові, щоб кожна дитина довірливо ставилася до педагога, любила його. Лише за таких умов приходить справжня зацікавленість навчанням, відбувається реалізація природних нахилів і здібностей учнів.

Результативність впровадження досвіду:

полягає у підвищенні мотивації, емоційно-ціннісного ставлення учнів до вивчення історії; розвитку просторового, логічного мислення та хронологічних і аналітичних навичок, посиленні практичної спрямованості навчання; підвищується цікавість учнів до навчального матеріалу та в цілому до предмета, активізується творча діяльність дітей як на уроці, так і в позаурочний час. Головним є активна участь учнів в інтелектуальних і творчих конкурсах, велика кількість призерів олімпіад і переможців конкурсів і міжнародних молодіжних проектів.

Репрезентація досвіду:

Досвід представлено на засіданні педагогічної ради ЗОШ №86 м. Запоріжжя (листопад, 2017 р.), на засіданні районного методичного центру вчителів історії Дніпровського району м. Запоріжжя ( березень 2018р.).

Посилання на матеріали

https://historyvalentinka.blogspot.com/p/blog-page_20.html

https://drive.google.com/drive/folders/1KHqdP0Y7x8MWoA9SuBYDt4r9lG5fWUlu