Майбутнім першокласникам 2022-2023 н.р.

Список дітей, які зараховані до 1 класу 01.06.2022 року (наказ від 01.06.2022 року №35/У)

Правила прийому до 1 класу на 2022-2023 навчальний рік

 ІНФОРМАЦІЯ

Додаток

Дата початку приймання заяв для зарахування дiтей до першого класу закладiв загальної середньої  освiти  м.Запоріжжя –  02 травня 2022 року.

Встановлені  терміни приймання заяв для зарахування дiтей до першого класу закладiв загальної середньої освiти м. Запорiжжя та оформлення вcix необхiдних документiв до З1.05.2022, пiсля 01 червня (для зарахування на вiльнi мiсця).

Зарахування здійснюється на підставі таких нормативних документів:

  1. Порядку зарахування, вiдрахування та переведення учнiв до державних та комунальних закладiв освiти для здобуття повної загaпьної середньої освiти, зареестрованого у MiHicTepcTBi юстицii Украiни 05.05.2018, вiд 28.03.2022 М 274 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0564-18#Text)
  2. Листа МОНУ від 16.04.2022 №1/4202-22 «Про зарахування до 1-го класу закладів загальної середньої освіти» (https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-zarahuvannya-do-1-go-klasu-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti)
  3. Наказу Департаменту освіти та науки Запорізької міської ради від 22.04.2022 №99р «Про зарахування дітей до першого класу закладів загальної середньої освіти м. Запоріжжя у 2022 році»

До уваги батьківської громадськості м. Запоріжжя

02 травня 2022 року визначено датою початку приймання заяв для зарахування дітей до перших класів закладів загальної середньої освіти міста.

Подання заяви про зарахування дитини до першого класу  закладу освіти здійснюється особисто одним з батьків дитини (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника) за можливим попереднім погодженням (в тому числі за електронним записом) дати та часу звернення до закладу освіти.

До заяви про зарахування додаються документи: копія свідоцтва про народження дитини;  оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16.08.2010№ 682.

В разі відсутності у дитини внутрішньо переміщеної особи свідоцтва про народження зарахування до 1 класу відбувається на підставі заяви одного з батьків дитини або особи, що замінює їх, до якої додається документ, що визначає статус особи (довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (дитини або одного з батьків), довідка про звернення за захистом в Україні, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист).

Першочерговому зарахуванню до першого класу закладу освіти підлягають діти, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також дітей, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, що здобувають освіту у цьому закладі, чи дітьми працівників цього закладу освіти, чи випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти (у разі його наявності), а також діти внутрішньо переміщених осіб.

Закріплення території обслуговування за закладами загальної середньої освіти не позбавляє батьків майбутніх першокласників обрати будь-який інший заклад освіти міста та подати заяву про зарахування дитини до 1 класу на вільні місця.

Приймання заяв для зарахування дітей до перших класів закладів загальної середньої освіти м. Запоріжжя триватиме до 31 травня 2022 року та після 01 червня 2022 року (для зарахування на вільні місця).

Звертаємо увагу громадян на необхідність безумовного дотримання заходів протиепідемічної безпеки та заходів безпеки в період воєнного часу.