ПРОТИДІЯ БУЛІНГУ

“Стоп булінг!”(соціальна вистава)

Профілактика та захист дітей від шантажу в цифровому просторі

Stop Sexting

«Припиніть струшувати дитину»

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ ПРО ВИПАДКИ БУЛІНГУ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)”

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19

    Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки насильства, булінгу (цькування) в Запорізькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №86

1. Учасники освітнього процесу у разі виявлення ознак чи факторів, що можуть вказувати на насильство, булінг, складні життєві обставини, жорстоке поводження з дитиною/працівником закладу освіти або ризики щодо їх виникнення стосовно дитини/працівника закладу освіти, можуть подати письмову заяву уповноваженій особі закладу освіти . Заява подається у письмовому вигляді на ім’я керівника освітнього закладу відповідно до Закону України «Про звернення громадян». Право подати заяву мають здобувачі освіти, їх батьки, педагоги, інші учасники освітнього процесу. Заява заповнюється державною мовою, розбірливим почерком. Виправлення не допускаються. У заяві необхідно вказати: прізвище, ім’я, по батькові заявника, адресу фактичного проживання, контактний телефон; статус (постраждалий чи свідок булінгу); навести розгорнутий виклад фактів; інформацію  щодо джерела отримання інформації; тривалість; дата подання заяви та особистий підпис.

          2. Наказом по закладу освіти створюється Комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) за участі педагогічних працівників, практичного психолога  школи, соціального педагога, батьків потерпілого та булера, керівника закладу, інших зацікавлених осіб.

          3. Уповноважена особа закладу освіти у 3-денний період з моменту отримання заяви скликає засідання Комісії з розгляду випадків насильства, булінгу (цькування).

         4. Уповноважена особа у разі виникнення підозри, або отримання заяви щодо насильства, булінгу, жорстокого поводження з дитиною/працівником закладу освіти або якщо є реальна загроза його вчинення (удома, з боку однолітків, з боку інших) проводить зустріч із особою, стосовно якої є інформація про жорстоке поводження, намагається розговорити, встановити контакт, довірливі стосунки та надати емоційну підтримку; проявити інтерес, дружелюбність, щирість, теплоту і симпатію, постраждала особа має відчути, що її дійсно чують і розуміють. У процесі розмови, якщо особа підтверджує факт жорстокого поводження чи насильства щодо неї, уповноваженій особі необхідно з’ясувати терміни подій, які відбулися, та отримати їх опис.

         5. Комісія з розгляду випадків насильства, булінгу (цькування) у 7-денний період з моменту отримання заяви проводить розслідування, з’ясовує всі обставини та за результатами розслідування приймає відповідне рішення та рекомендації. За підсумками роботи комісії складається протокол. 

         6. Для прийняття рішення та вжиття відповідних заходів реагування результати проведеного розслідування узагальнюються наказом по закладі освіти.        

         7. Якщо випадок цькування був одноразовим, питання з налагодження мікроклімату в дитячому середовищі та розв’язання конфлікту вирішується у межах закладу освіти учасниками освітнього процесу. Результат  розслідування та рішення комісії доводиться керівником закладу до відома постраждалого. У випадку, якщо постраждалий не згодний з рішенням комісії, керівник закладу повідомляє про право звернутися із заявою до органів Національної поліції  України.

           8. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то керівник закладу освіти повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.   

           9. Уповноважена особа або особа, яка її замінює у разі відсутності відповідно до наказу про склад комісії, згідно з протоколом засідання комісії відповідає за виконання та моніторинг запланованих заходів відновлення та нормалізації психологічного клімату в закладі освіти та визначених рекомендацій для учасників булінгу (цькування).

         10. Рішення Комісії з розгляду випадків булінгу реєструється в окремому журналі (паперовий вигляд) з оригіналами підписів усіх її членів.

         11. Не залежно від рішення комісії, керівник закладу забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від нього.

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в  ЗОШ№ 86 та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

1. У разі підтвердження факту вчинення булінгу (цькування), за результатами розслідування та висновків комісії з розгляду випадку боулінгу (цькування), керівник закладу повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Cлужби у справах дітей про випадки боулінгу (цькування) в закладі освіти.

2. Комісія за результатами проведеного розслідування щодо з’ясування обставин на підставі заяви про булінг (цькування), визначених сторін булінгу (цькування), встановлених можливих причин булінгу (цькування) розробляє рекомендації для педагогічних працівників щодо освітньої діяльності з учнями, причетними до булінгу, їх батьками (особами, що їх заміняють), заходи стабілізації психологічного клімату у колективі, надання соціальних та психолого-педагогічних послуг сторонам булінгу (цькування).

3. Надаються соціальні та психолого-педагогічні послуги здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу.

4. Практичний психолог у межах своїх посадових обов’язків:

діагностує  стан психологічного клімату в колективі, в якому відбувся булінг (цькування) та за результатами діагностики розробляє план корекційної роботи з кривдником та свідками із залученням батьків (законних представників);

розробляє та реалізує програму індивідуальної реабілітації для потерпілого;

розробляє профілактичні заходи для групи (класу), в якій зафіксовано випадок булінгу (цькування); для батьків або законних представників;

здійснює супровід педагогічних, науково-педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес для групи (класу), в якій зафіксовано випадок булінгу (цькування);

забезпечує надання психологічного супроводу здобувачів освіти, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування).

5. Педагогічні працівники, які працюють з класом чи групою, у якій зафіксовано випадок булінгу (цькування), забезпечують:

виконання рекомендації комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти щодо доцільних методів навчання та організації роботи з учнями, причетними до булінгу (цькування) та їхніми батьками (законними представниками);

дотримання правил поведінки учасниками освітнього процесу в закладі освіти, визначених статутом закладу освіти, законодавством;

виробляють спільно з здобувачами освіти правила взаємодії класу чи групи під час освітнього процесу.

6. Батьки здобувачів освіти (законні представники) зобов’язані виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

7. За виконання та моніторинг запланованих заходів відновлення та нормалізації психологічного клімату в закладі освіти та визначених рекомендацій для учасників булінгу (цькування) відповідає уповноважена особа або особа, яка її замінює у разі відсутності відповідно до наказу про склад комісії.

8. Визначаються відповідальні особи, причетні до булінгу (цькування) та накладаються адміністративні стягнення.

Цькування неповнолітнього карається штрафом від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 та 1700 гривень відповідно) або громадськими роботами від 20 до 40 годин.

Така ж поведінка, вчинена групою осіб або повторно протягом року після

накладення адміністративного стягнення, передбачає штраф від 1700 гривень до 3400 гривень або громадськими роботами від 40 до 60 годин.

За булінг, вчинений малолітніми або неповнолітніми особами віком від 14 до

16 років, тягне за собою накладання штрафу на батьків або осіб, які їх замінюють. 

Якщо директор закладу освіти не повідомить уповноважений підрозділ органів Національної поліції України про відомі йому випадки цькування учасників освітнього процесу тягне за собою накладання на нього штрафу від 50 до 100 неопадоткованих мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до 1 місяця з відрахуванням до 20 % заробітку.

Н А К А З

08.02.2019                                                                                      № ____

Про заходи щодо  протидії булінгу

      Відповідно до закону України від 18.12.2018  № 2657-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо  протидії  булінгу (цькуванню), наказу Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації  від 31.01.2019  №21р «Про заходи щодо протидії булінгу», листа територіального відділу освіти Дніпровського району від 04.02.2019   № 07.01-19/147  «Про рекомендації щодо протидії булінгу», та з метою підвищення ефективності діяльності щодо запобігання та протидії булінгу у системі освіти

НАКАЗУЮ:

 1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Шкоді Н.Г.:
  • Затвердити та оприлюднити план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в школі (додаток1)
  • Розглядати  заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх  батьків, законних представників, інших осіб та видавати рішення про проведення розслідування.
  • Скликати засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживання відповідних заходів реагування (додаток 2).
 2. Соціальному педагогу Рупчєвій В.В.:
  • Забезпечувати виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування).
  • Повідомляти уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та служби у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в школі.
  • Забезпечувати на веб-сайті школи відкритий доступ до такої інформації та документів: правила поведінки здобувача освіти в школі; план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в школі; порядок та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в школі; порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в школі та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування).
 3. Педагогічним працівникам школи:
  • Забезпечити здобувачам освіти захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю.
  • Повідомляти адміністрацію школи про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних  працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.
  • Сприяти адміністрації школи у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування).
  • Виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в школі.
 4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор Запорізької загально-освітньої школи І-ІІІ ступенів №86                                    Л.М.Зайченко

Додаток №1

План заходів  по ЗОШ № 86 щодо протидії булінгу (цькуванню)

Заходи Термін виконання Відповідальні
1. Ознайомити педагогічний колектив школи Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню) (Закон України від 18.12.2018р  №2657-VІІ) Лютий Шкода Н.Г.
2. Висвітити інформацію на стенді «Соціально-психологічна служба»: Що таке булінг?Особливості булінгу.Типові риси дітей, схильних ставати агресорами.Як уникнути насилля з боку однолітків? Лютий Рупчєва В.В. Чепкова Т.С.
3. Розмістити на шкільному сайті (блог соціального педагога) пам’ятки: «Скрита агресія», «Як  розпізнати, що вашу дитину принижують» Лютий Рупчєва В.В.
4. Провести моніторинг за методикою «Айзенко» (рівень тривожності, агресивності)                       6 – 10 класи Лютий Рупчєва В.В. Чепкова Т.С.
5. Провести дослідження (анкетування) за методикою «ДВІР», з метою виявлення серед дітей негативних лідерів та дітей з високою тривожністю Березень Рупчєва В.В. Чепкова Т.С. .
6. Уроки-тренінги «Знай свої права і виконуй свої обов’язки»                                                 5-8 класи Березень Рупчєва В.В. Чепкова Т.С.  
7. Профілактичні бесіди з використанням відеоматеріалів «Безпека у кіберпросторі»                       6-8 класи Березень-травень Рупчєва В.В.
8. Інформаційні бесіди з учнями: «Булінг у соцмережах»;«Особливості спілкування підлітків» Протягом року Рупчєва В.В., класні керівники
9. Бесіди з батьками дітей «Групи ризику»: «Як створити у сім’ї доброзичливу атмосферу?»«Частіше спілкуйтесь зі своєю дитиною»Ризики підліткового віку» Протягом року Рупчєва В.В.
10. Співпраця з представниками ювенальної поліції. Профілактичні бесіди. Спільні рейди. Постійно Рупчєва В.В.

Додаток №2

Склад комісії  з розгляду випадків булінгу (цькування)

 1. Зайченко Л.М. – директор Запорізької загально-освітньої школи І-ІІІ ступенів №86 
 2. Шкода Н.Г.  – заступник директора з навчально-виховної роботи
 3. Рупчєва В.В. – соціальний педагог
 4. Чепкова Т.С. – практичний психолог
 5. Іванова Т.В. – голова профспілкового комітету, вчитель російської мови  

Н А К А З

23.10.2019                                                                                               № ____

Про додаткові заходи щодо попередження насильства та булінгу

Відповідно до закону України «Про охорону дитинства», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», «Про  запобігання та протидію домашньому насильству», наказу Міністерства освіти і науки України від 01.02.2010 № 59 «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми», наказу департаменту освіти та науки Запорізької міської ради від 31.01.2019 № 21 «Про заходи щодо протидії булінгу», наказу департаменту освіти та науки Запорізької міської ради від 17.10.2019 № 416р «Про вжиття додаткових заходів щодо попередження насильства та булінгу», з метою активізації спільної роботи департаменту освіти  та науки Запорізької міської ради, служби (управління) у справах дітей Запорізької міської ради, відділу ювенальної превенції ГУНП в Запорізькій області, педагогів, батьків, учнів та представників громадськості щодо реалізації заходів, спрямованих на запобігання та протидію насильству та булінгу, навчання усіх учасників освітнього процесу протидії насильству, булінгу та дискримінації в закладах освіти міста

НАКАЗУЮ:

 1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Шкоді Н.Г.:
  • Забезпечити своєчасне інформування територіального відділу освіти Дніпровського району, служби (управління) у справах дітей Дніпровського району  про факти насильства та булінгу.
  • Проводити інструктивно-методичні наради з працівниками школи з метою попередження проявів насильства, булінгу, жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення у школі та сім’ї.
  • Розглянути на педагогічній раді питання щодо  дотримання педагогічними працівниками вимог законодавства по забезпеченню захисту дітей від будь-яких форм насильства та булінгу.
  • Передбачити можливість прийому адміністрацією школи анонімних повідомлень про факти насильства, булінгу в учнівському середовищі.
 2. Психологу школи Чепковій Т.С. та соціальному педагогу Рупчєвій В.В.:
  • Працювати з дітьми, які постраждали від насильства чи булінгу, систематично надавати рекомендації педагогам та батькам щодо попередження агресивності та жорстокості серед неповнолітніх.
  • Забезпечити інформування всіх суб’єктів освітнього процесу про перелік контактів відповідальних осіб, організацій та установ, служб підтримки постраждалих, до яких слід звернутись з приводу насильства та булінгу.
 3. Класним керівникам 1-11 класів:
  • Організувати просвітницькі заходи для батьків (осіб, які їх замінюють) з питань охорони дитинства, попередження булінгу та насильства, вирішення сімейних конфліктів, залучивши до роботи представників ювенальної превенції, центру (управління) соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
  • Продовжити проведення виховної роботи з попередження жорстокості та формування моделі ненасильницької поведінки у взаєминах учнів.
  • Посилити контроль за участю кожного учня у позакласній та позашкільній виховній роботі.
 4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор Запорізької загально-освітньої школи І-ІІІ ступенів №86                                    Л.М.Зайченко