МО вчителів початкових класів

08.05.2020 відбулася онлайн-конференція вчителів початкових класів. На засіданні обговорили питання, що стосуються впровадження в освітній простір платформи Zoom та Classroom. Сьогодні важливим є не тільки вміння оперувати власними знаннями, а й бути готовим до кардинальних змін, управляти інформацією, активно діяти, швидко приймати рішення. Результатом цього є робота вчителів початкових класів з учнями та батьками через програму Classroom. Вчителі 2 класів ще використовують платформу Zoom, що дає можливість наяву спілкуватися з учнями, чути їх і бачити. Було з’ясовано питання щодо виконання програм початкової школи, обговорили позитивні моменти дистанційного навчання та проблеми пов’язані з цим, поділилися досвідом роботи.Свою діяльність вчителі початкових класів спрямовують на пошук якісної співпраці з учнями, на створення творчої атмосфери, модернізацію форм, методів та засобів навчання.   Всі вчителі методичного об’єднання активно долучились до обговорення нових документів МОН України, що стосуються дистанційного навчання, формувального оцінювання, компетентнісного підходу та нового змісту початкової освіти.